PSYCHOLOGICKA PORADNA PRAHA

PhDr. Mgr. Petr Štípek
psycholog, psychoterapeut a supervizor

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
Mapa  -  více viz kontakt

tel. +420 607 91 41 31

e-mail: petrstipek@gmail.com

www.psychologickaporadnapraha.cz

Centrum psychologických, poradenských a terapeutických služeb.

Krizová intervence

 

Krizová intervence je druhem rychlé a krátkodobé pomoci v nepříjemných a náhle vynořených zátěžových situacích. 

Na rozdíl od individuální terapie se krizová intervence zaměřuje více na zklidnění dané situace a zvládnutí základních potíží, než na odhalení příčin potíží, náhledu a pochopení vlastních motivů daného chování. Jejím hlavním úkolem je stabilizace, klid, podpora a alespoň částečné navrácení kontroly nad sebou a nad svým životem. 

Obvykle je krizová intervence jakýmsi vstupním portálem k další dlouhodobější práci na sobě samém - tedy individuální terapii.