PSYCHOLOGICKA PORADNA PRAHA

PhDr. Mgr. Petr Štípek
psycholog, psychoterapeut a supervizor

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
Mapa  -  více viz kontakt

tel. +420 607 91 41 31

e-mail: petrstipek@gmail.com

www.psychologickaporadnapraha.cz

Centrum psychologických, poradenských a terapeutických služeb.

S čím se na mě můžete obrátit.

 

Věnuji se různým tématům, která se týkají života a prožívání jedince, vztahů mezi lidmi či v rodině.

 

Zvláště se profesně zaměřuji na těchto pět oblastí:

 

I. oblast

  • Úzkostné poruchy (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, agorafobie, sociální fobie, specifické fobie, smíšená depresivně-úzkostná porucha) – tj. obávané situace, nezvladatelné záchvaty bušení srdce, třesu, nemožnosti se nadechnout, vystupovat před cizími lidmi apod. Strach a úzkost spojená s konkrétními či nespecifikovanými situacemi).

 

  • Posttraumatická stresová porucha – tj. těžké životní ztráty, truchlení, prožití katastrof, nehod, traumatizujících událostí, ničících duševní klid, běžný pracovní i osobní život a pohodlný spánek, návraty děsivých záblesků vzpomínek, emoce a myšlenky spojené s těmito náročnými životními událostmi).

 

  • Poruchy nálady (depresivní porucha, bipolární afektivní porucha) – tj. beznaděj, smutek, vztek, lítost a sebelítost, pocity marnosti a zmaru.

 

  • Poruchy chování a emocí v dětství a adolescenci – tj. výchovné obtíže, problémy v dětství a dospívání nejrůznějšího charakteru a nejrůznějších projevů.

 

  • Disociativní poruchy – pocity odcizení a odštěpení některé části těla nebo funkce, výpadky paměti, pocity rozdvojení, odcizení sobě nebo okolí, bezcílné bloumání, neschopnost si vzpomenout na některé události života.

II. oblast

  • Oblast vztahová – tj. potíže nejrůznějšího druhu a charakteru v manželských, partnerských i kamarádských vztazích, nejistoty, nepříjemné pronásledování minulosti, trápení současnosti a vnucující se otázky na budoucnost.

III. oblast

  • oblast osobního růstu – tj. myšlenky a pocity ohledně hledání sama sebe, svého místa v životě a společnosti, v oblasti mezilidských vztahů, práce na sobě, svém zrání a osobnostním růstu, celkové napětí, stres a nepohoda, pocity vyčerpání, existenciální otázky po smyslu a hledání „cesty života“.

IV. oblast

  • oblast psychosomatická – tj. fyzické nemoci a obtíže, která trápí člověka a mají základ nebo silně související s oblastí psychiky, stresu a dlouhodobé nepohody.

V. oblast

  • Pořádání školení, vzdělávání, kurzů a sminářů – dle domluvy a aktuálních požadavků připravuji přednášky a workshopy na téma komunikace, asertivity, základů duševní hygieny a dalších. Více viz stránka Školení, kurzy a semináře.

VI. oblast

  • Chtěli byste vědět více? Nedostali jste brzký termín? Zkuste se podívat na nabídku našich ON-LINE seminářů.