PSYCHOLOGICKA PORADNA PRAHA

PhDr. Mgr. Petr Štípek
psycholog, psychoterapeut a supervizor

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
Mapa  -  více viz kontakt

tel. +420 607 91 41 31

e-mail: petrstipek@gmail.com

www.psychologickaporadnapraha.cz

Centrum psychologických, poradenských a terapeutických služeb.

Rodinné poradenství a terapie.

 

Rodinná terapie je specifickou formou psychoterapie, jež se zabývá celou rodinou s cílem zajistit náhled, porozumění a zlepšení fungování rodiny jako celku. Na každého člena rodiny se dívá jako na dílčí součást propojeného a navzájem se ovlivňujícího rodinného systému. To znamená, že cokoli se děje jednomu členu rodiny, děje se rodině celé. Všichni jsou do větší či menší míry zapojeni a ovlivněni. Každý má na věc svůj specifický pohled, který může být pro pochopení celé situace důležitý a někdy dokonce klíčový. Toto je jeden z mnoha důvodů, proč rodinná terapie zve na sezení všechny členy rodiny. Nejen že jsou problémem rovněž zasaženi, ale jejich pohled může všem významně pomoci. 

 

Sezení v rodinné terapii se velmi často účastní všichni členové nejbližší rodiny, někdy též i prarodiče nebo jiné důležité osoby, zvláště tehdy, když bydlí s rodinou ve společné domácnosti nebo je jejich vliv na chod rodiny významný. Někteří rodinní terapeuté si rovněž zvou na sezení i pro rodinu důležité zvířecí mazlíčky.

 

Rodinné sezení mohou vést jeden nebo dva terapeuti. Vedou-li sezení dva, bývá obvyklé, že se jedná o terapeuta-muže a terapeutku-ženu tak, aby byly zastoupeny v terapii obě role. 

 

Rodinně-terapeutická sezení mívají o něco nižší frekvenci než je tomu u ostatních forem psychoterapie. Obvyklá doba setkávání je jedenkrát za dva až čtyři týdny. Setkávání po měsíci či dokonce po dvou nejsou v rodinné terapii nikterak ojedinělé. V krajních případech se můžeme setkat i se setkáváním jednou za tři měsíce. Podobně málo časté je setkávání jedenkrát týdně či vícekrát do týdne. Pokud se k takto intenzivnímu programu přistoupí, obyčejně se jedná jen o krátkou, přechodnou dobu, jež se po několika sezeních rozvolňuje.