PSYCHOLOGICKA PORADNA PRAHA

PhDr. Mgr. Petr Štípek
psycholog, psychoterapeut a supervizor

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
Mapa  -  více viz kontakt

tel. +420 607 91 41 31

e-mail: petrstipek@gmail.com

www.psychologickaporadnapraha.cz

Centrum psychologických, poradenských a terapeutických služeb.

PhDr. Mgr. Petr Štípek

Psycholog, psychoterapeut a supervizor
PhDr. Mgr. Petr Štípek

 

 

Psycholog psychoterapeut a supervizor s praxí v individuální, párové, rodinné a skupinové psychoterapii.

 

Kromě své soukromé praxe rovněž pracuji na ambulantním oddělení Střediska výchovné péče.

 

 

Můj přístup

 • Považuji se za eklektika, tj. nevyužívám jeden obecný terapeutický přístup, a věřím na vytváření tzv. „psychoterapie na míru“ pro každého člověka zvlášť podle jeho potřeb.
 • Ke klientům přistupuji s citlivostí a respektem k jejich jedinečnosti. Snažím se poskytovat pomoc a péči dle osobnosti klienta a dle jeho konkrétní životní situace. 
 • Při své práci využívám především přístupů kognitivně behaviorální terapie (KBT), Gestalt terapie, existenciální terapie, humanistického, na osobu zaměřeného přístupu, hypnózy, relaxačních a imaginativních (využívajících představivost) technik.
 • V posledních letech se rovněž specializuji na problematiku Obsedantně kompulzivní poruchy (OCD) u dětí a dospívajících.

 

Vzdělání a kvalifikace

 • Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Psychologie.
 • Zápodočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, obor Teorie a filosofie komunikace.
 • Ukončený akreditovaný pětiletý systematický psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (KBT) pod vedením Prof. MUDr. Jána Praška, CSc. a Prim. MUDr. Petra Možného (Mezinárodní institut KBT Odyssea).
 • Ukončený akreditovaný pětiletý systematický výcvik ve skupinové psychoterapii založené na principech Gestalt terapie a humanistické terapie (INSTEP, Institut pro skupinovou psychoterapii).
 • Ukončený tříletý výcvik v supervizi, pořádaný Mezinárodním institutem KBT Odyssea a ABC Slovenským Inštitútom pre výcvik v KBT, pod vedením Prof. MUDr. Jána Praška, CSc. , PhDr. Miloše Šlepeckého, CSc., MUDr. Miroslava Novotného a Mgr. Jany Vyskočilové, Dis.
 • Kurz hypnózy I. a II., akreditovaný Asociací klinických psychologů České republiky pod vedením Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc.
 • Roční kurz supervizích seminářů ORT („O rodinné terapii“) pod vedením PhDr. Aleny Paloušové.
 • Akreditovaný kurz „Motivační rozhovory“.
 • Třísemestrový kurz „Speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování“ v rámci Celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
 • Ocenění Nadace Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. za diplomovou práci Využití terapeutického potenciálu projektivních technik v práci s rodinou. Technika Zakleté kameny.
 • Učím budoucí terapeuty v Mezinárodním institutu KBT Odyssea (www.vycvikkbt.cz) a v Rafael institutu (Rafael Institut).
 • Člen České společnosti kognitivně behaviorální terapie - (ČSKBT).
 • Člen České asociace pro psychoterapii - (ČAP).
 • Člen Rafael Institutu - (Rafael Institut).

 

Publikace:

 

 

Soukromé zájmy a koníčky:

 • egyptologie, filosofie, světová mytologie, knihy, kanoistika, stolní tenis, badminton, cestování, divadlo a film.