PSYCHOLOGICKA PORADNA PRAHA

PhDr. Mgr. Petr Štípek
psycholog, psychoterapeut a supervizor

Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5 - Smíchov
Mapa  -  více viz kontakt

tel. +420 607 91 41 31

e-mail: petrstipek@gmail.com

www.psychologickaporadnapraha.cz

Centrum psychologických, poradenských a terapeutických služeb.

Skupinová terapie

 

Vztahy mezi jedinci jsou v  lidském společenství jedním z nejzákladnějších a nejdůležitějších jevů. Bez nich bychom dokázali žít jen polovičatým a nepříliš kvalitním životem. Dokladem tohoto jevu je i jeden z největších trestů, který se občas používá ve věznicích. Vězeň, který porušil řád, je vyloučen z kolektivu a odsunut na tzv. „samotku“. Tam má k dispozici jen velmi omezený fyzický prostor a žádný sociální kontakt. Hodiny, dny nebo dokonce týdny takovéhoto trestu jsou jednou z nejtěžších zkoušek pro lidskou psychiku a i ti nejodolnější jedinci si tváří v tvář této deprivaci sahají na dno svých sil. 

 

Interpersonální vztahy jsou nejen zdrojem radosti a spokojenosti, nýbrž i strastí, obav či nejistot. Ve skupinové psychoterapii se klienti společně se svým terapeutem (případně dvěma terapeuty) zabývají všemi aspekty toho, jak vztahy navazují, tvoří či jak s nimi zachází. V těchto modelech se dozvídají mnohé o sobě samých. Vzájemné interakce mohou rovněž sloužit k podpoře, náhledu, vyslechnutí, sdílení těžkých osudů a životních příběhů. Ve skupině každý dostává neustálé zpětné vazby, které jsou mu nápomocny k řešení svých potíží. Učí se korekční zkušenosti a získává i nové dovednosti. Ty si může zkoušet napřed v bezpečném a chráněném prostředí terapeutické skupiny a potom ve vlastním životě.

 

Počet členů ve skupinové psychoterapii se různí. Obvyklý průměr se pohybuje mezi osmi až dvanácti členy. Mohou vak existovat i skupiny o třech či čtyřech účastnících. Stejně tak nalezneme i skupiny, které mají třicet až čtyřicet osob.

 

Příliš malé množství členů nedokáže využívat tolik skupinové dynamiky. Na druhou stranu skupina, která má členů mnoho, může některé méně průbojné členy stavět do pozadí a nedat prostor všem. Čím více jedinců ve skupině je, tím větší je možnost, že se budou tvořit navzájem oddělené podskupiny a subsystémy, které mohou narušovat chod skupiny jako celku.


V současné době není v Psychologické poradně Praha žádná skupina otevřena.